پنجشنبه 30 فروردين 1403
حدیث روز:  
جدال با مردم تنگ اندیش نشانه نادانی است. امام حسین (ع)

مدیرعامل

آرم دارالقرآنآقای محمود هادیان

شماره: 42613116-031 داخلی7


شرح وظایف:

 

 

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز