چهارشنبه 05 آذر 1399
حدیث روز:  

معاونت مالی، اداری و عمرانی

معاونت مالی، اداریآرم دارالقرآن

آقای محمود میرعباسی

تلفن:42613116-031 داخلی5


شرح وظایف:

1-جذب و جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی و بررسی راه های تقویت و توسعه آن؛

2تجهیز و نگهداری کلیه کلاس ها بویژه کلاس های مجهز به ویدئو پراکشن و رایانه؛

3-مدیریت ساختمان دفتر مرکزی شامل تنظیم و ثبت حضور و غیاب کارکنان، نظارت بر فعالیت سرایدار یا سرایداران (برای برقراری نظم کامل در باز وبسته شدن درب های اصلی و داخلی ساختمان)، آبدارخانه، مسئول یا مسئولین نضافت، پیگیری گرمایشی و سرمایشی و دیگر تاًسیسات ساختمان؛

4-پیگیری امور رفاهی کارکنان در حد مقدورات و شأن دارالقرآن. 


معاونت عمرانیآرم دارالقرآن

آقای اسدالله کوشافر


شرح وظایف:

1-پیگیری و مدیریت تمامی دریافت ها و پرداخت ها با همکاری قسمت های مربوطه؛

2-پیگیری امور مربوط به توسعه و تکمیل ساختمان دفتر مرکزی و زیرمجموعه ها؛

3-مدیریت انبار و نظم بخشی به آن؛

4-نظارت بر فروشگاه های فرهنگی مرتبط با دارالقرآن.

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز