چهارشنبه 09 فروردين 1402
حدیث روز:  
جدال با مردم تنگ اندیش نشانه نادانی است. امام حسین (ع)

معاونت امور فرهنگی

آقای محمد ابراهیم جمشیدیان (لقمان)آرم دارالقرآن

شماره:42613116-031 داخلی4


شرح وظایف:

1-برگزاری مسابقات مصوب همچون نسیم اندیشه و همکاری و نظارت در برگزاری مسابقاتی که مربوط به قسمت های دیگر است مثل سخن دوست به درخواست قسمت مریوطه؛

2-برپایی اردوهایی که مستقیماً به امور فرهنگی مربوط می شود و همکاری و نظارت در برگزاری اردوهایی که مربوط به قسمت های دیگر است به درخواست قسمت مربوطه؛

3-هماهنگی و برگزاری جلسات و محافل قرآنی در طول سال بویژه جلسات قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان؛

4-پاسخگویی به پرسش های قرآنی مردم بصورت حضوری، تلفنی و ...(توسط کارشناس امور قرآنی)؛

5-اداره کتابخانه و تقویت و توسعه آن؛

6-پیگیری برگزاری جلسه تفسیر موضوعی.

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز