چهارشنبه 09 فروردين 1402
حدیث روز:  
جدال با مردم تنگ اندیش نشانه نادانی است. امام حسین (ع)

ستاد آموزش دانش آموزی

خانم شریفآرم دارالقرآن

شماره: 42613116-031 داخلی2


شرح وظایف:

1-پیگیری تمامی امور مربوط به راه اندازی و تغییرات شعب تابستانه در سطح شهرستان با بهره گیری از اطلاعات و تجارب سال های قبل؛

2-انتخاب مدیران شعب با توجه به ارزیابی فعالیت های سال قبل و شناسایی نیروهای جدید؛

3-پیش بینی، تأمین و چینش مربیان (با توجه به ارزیابی فعالیت های سال قبل و با هماهنگی مدیران شعب) و نیز اجرای برنامه های باز آموزی؛

4-تهیه و تکثیر جزوات و کتب مربوطه و اعمال اصلاحات در آن پس از بررسی های لازم؛

5-نظارت بر تمامی مراحل فعالیت شعب (به صورت بازدید، تماس تلفنی و ...) و ارزیابی کار مدیران و مربیان و تأثیردادن آن در گزینش و چینش افراد در سال های بعد؛

6-پیگیری کلیه دریافت ها و پرداخت ها با همکاری امور مالی؛

7-تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین شعب؛

8-ادامه کلاس های مختلف دانش آموزی در طول سال تحصیلی در روزهای پنج شنبه در دفتر مرکزی و برخی از شعب که امکان آن هست.


خانم امیرخانیآرم دارالقرآن

031-42613116 داخلی1


شرح وظایف:

مسئول ثبت نام کلاس های دانش آموزی در دفتر مرکزی.

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز