چهارشنبه 05 آذر 1399
حدیث روز:  

معاونت امور خواهران

خانم شریفآرم دارالقرآن

تلفن: 42613116-031 داخلی1


شرح وظایف:

1-نظارت بر امور مهدهای کودک؛

2-پیگیری تشکیل کلاس های تک درس خانم ها در دفتر مرکزی و شعب دیگری که امکان برگزاری آن هست؛

3-همکاری در موارد ویژه با معاونت ها و قسمت های مختلفی که مخاطب آن خانم ها هستند برای رعایت شأن بانوان، به درخواست قسمت مربوطه؛

4-مسئول سازماندهی مربیان در رشته های مختلف.


خانم امیرخانی

آرم دارالقرآن

تلفن: 42613116-031 داخلی1


شرح وظایف:

مسئول ثبت نام کلاس های خواهران به صورت تک درس.

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز