پنجشنبه 30 فروردين 1403
حدیث روز:  
جدال با مردم تنگ اندیش نشانه نادانی است. امام حسین (ع)

معاونت امور خواهران

خانم شریفآرم دارالقرآن

تلفن: 42613116-031 داخلی1


شرح وظایف:

1-پیگیری تشکیل کلاس های تک درس خانم ها در دفتر مرکزی و شعب دیگری که امکان برگزاری آن هست؛

2-همکاری در موارد ویژه با معاونت ها و قسمت های مختلفی که مخاطب آن خانم ها هستند برای رعایت شأن بانوان، به درخواست قسمت مربوطه؛

3-مسئول سازماندهی مربیان در رشته های مختلف.


خانم گلی

آرم دارالقرآن

تلفن: 42613116-031 داخلی1


شرح وظایف:

مسئول ثبت نام کلاس های خواهران به صورت تک درس.

 

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟
 

عکس روز

عکس روز